• IBOK
  • BIP
  • WCAG
  • XML

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela.

Obraz przestawiający loga Spółki WiK, programu PROW oraz Unii Europejskiej.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 -2020 w ramach umowy nr 00014-65150-UM0800007/16 z dnia 2017-06-14 r.
Koszty kwalifikowane projektu wynoszą 3 142 135,00 zł.
Wysokość dofinansowania wynosi 1 999 339,00 zł
Koszty projektu brutto wynoszą 3 864 826,05 zł.

Podniesienie komfortu życia mieszkańców Żużeli oraz ochrona środowiska i jakości wód powierzchniowych, w tym wód rzeki Swornica dzięki budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości rurociągów 2 947 mb, 2 przepompowni ścieków i kanalizacji tłocznej o łącznej długości 3 040 mb. 
 

Realizacja projektu

 

W dniu 17.07.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela.

W dniu 11.08.2017 r. jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka ul. Kępska 10; 45-129 Opole.

W dniu 22.08.2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą budowy kanalizacji w miejscowości Żużela.

W dniu 9.08.2019 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela."

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera