• IBOK
  • BIP
  • WCAG
  • XML

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żywocice.

Obraz przestawiający loga Spółki WiK, programu PROW oraz Unii Europejskiej.

 

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 -2013 w ramach umowy nr 00019-6921-UM0800012/12 z dnia 2012-07-25 r.
Koszty kwalifikowane projektu wynoszą 11 267 683,35 zł.
Wysokość dofinansowania wynosi 4 000 000,00 zł.
Koszty projektu brutto wynoszą 13 859 250,51 zł.

Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żywocice w II etapach.

Etap I obejmuje budowę kanalizacji w ulicach:
  ul. Rzeczna, ul. Krótka, ul. Krapkowicka, ul. Ogrodowa, ul. Polna, ul. Średnia,
  ul. Zielona, ul. Józefa, ul. Odrzańska, ul. Kwiatowa, ul. Słoneczna, ul. Kozielska,
  ul. Łąkowa, ul. Nowa.
Zakończenie etapu I planowane jest na 31.08.2013 r. 

Etap II obejmuje budowę kanalizacji w ulicach::
  ul. Józefa, ul. Kozielska, ul. Łąkowa, ul. Ogrodowa,
  ul. Krapkowicka, ul. Nowa, ul. Średnia.
Zakończenie etapu II planowane jest na 31.01.2015 r.

 

Realizacja projektu

 

W dniu 03.07.2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻYWOCICE – ETAP I

W dniu 21.08.2012 r. jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek – Janicka.

W dniu 28.08.2012 r. podpisana została umowa z wykonawcą I etapu budowy kanalizacji w Żywocicach.

W dniu 20.06.2013 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻYWOCICE – ETAP II

W dniu 06.08.2013 r. jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek – Janicka.

W wyniku przeprowadzonych przetargów koszt realizacji całego projektu zmiejszył się z kwoty 11 267 683,35 zł netto do kwoty 5 714 156,00 a wartość dofinansowania wyniesie 2 857 078,00 zł.
 

W dniu 21.08.2013 r. podpisana została umowa z wykonawcą II etapu budowy kanalizacji w Żywocicach.

W dniu 31.10.2013 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Żywocicach – etap I.

W dniu 01.12.2014 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Żywocicach – etap II.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera