• IBOK
  • BIP
  • WCAG
  • XML

RPO WO

Obraz przestawiający loga Spółki WiK, Unii Europejskiej, programu rozwoju.

Informacje o realizacji projektu w roku 2010.

Projekt pn.:

Wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego zapewniającego kompleksową obsługę klientów w przedsiębiorstwie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach.


Realizowany jest w ramach umowy nr RPOP.02.02.00-16-023/09-00 z dnia 2010-01-29 r.
Koszty kwalifikowane projektu wynoszą 634 024,86 zł.
Wysokość dofinansowania wynosi 538 921,13 zł.
Koszty projektu brutto wynoszą 797 666,08 zł.

Projekt obejmuje wdrożenia zintegrownych systemów informatycznych:

  •   Internetowego Biura Obsługi Klienta,
  •   Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów,
  •   Elektronicznego Sysytemu Obsługi Map Cyfrowych.

Projekt zostanie zakończony 31.01.2011 r. 
 

Prace wdrożeniowe

Zakończenie projektu

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„inwestujemy w Twoją przyszłość”

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera