• IBOK
  • BIP
  • WCAG
  • XML

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych – wypełnienie obowiązku informacyjnego

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Czecha 1 w Krapkowicach

2)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.  b  -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3)    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, oraz po zakończeniu jej trwania przez okres pięciu lat, oraz w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody.

4)   posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie* 

*Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

5)   ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6)   podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem świadczenia usług związanych z dostarczaniem wody jak i odprowadzaniem ścieków.

7)   Inspektor Danych Osobowych, dostępny jest pod adres e-mail: , lub pod adresem siedziby firmy.

8)   Podmioty którym Administrator może przekazać Państwa dane są:

  -kancelaria adwokacka (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby).

  -firmy informatyczne obsługujące użytkowane przez nas systemy.

  -Ministerstwo finansów (plik kontrolny JPK).

  -Burmistrz Krapkowic (w przypadku zaistnienia takiej sytuacji).

  -Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (w przypadku zaistnienia takiej sytuacji).

 

Dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem i są przetwarzane zgodnie
z zasadami zawartymi w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera