• IBOK
 • BIP
 • WCAG
 • XML

Dokumenty

Dokumentacja: pliki do wglądu oraz pobrania.

 

 

 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków reguluje zasady świadczenia usług przez Wodociągi i Kanalizację Spółkę z o.o. w Krapkowicach. Regulamin został wprowadzony w życie Uchwałą Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 kwietnia 2007 r. z datą wejścia w życie 27 czerwca 2019 r. Tekst jednolity uchwały został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 04 lipiec 2019 r. poz. 2288.

  Pełny tekst regulaminów świadczenia usług w postaci dokumentu PDF:
  PDFregulamin.pdf

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (T.j. Dz.U.2017 poz. 328 z poźn. zm.).

  Pełny tekst ustawy w postaci dokumentu PDF:
  PDFustawa.pdf

 • Decyzja 134/613/202 Zarządu Gminy Krapkowice z dnia 03.10.2002 zazwalająca na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Krapkowice.

  Pełny tekst decyzji zezwolenia w postaci dokumentu PDF:
  PDFzezwolenie.pdf

 • Wniosek wydania warunków technicznych:
  PDFWzór_WWT.pdf

 • Wniosek o zawarcie, rozwiązanie umowy:
  DOCXWniosek zawarcia, rozwiązania umowy.
  PDFWniosek zawarcia, rozwiązania umowy.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera