• IBOK
  • BIP
  • WCAG
  • XML

Ogłoszenie dla mieszkańców miejscowości Borek

Szanowni Mieszkańcy miejscowości Borek!

 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach, w związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej zwraca się z prośbą o przyłączanie się do sieci mieszkańców miejscowości Borek.

Przyłącze można wybudować własnymi siłami lub zlecić jego budowę firmie specjalistycznej. Przyłącze należy wyposażyć w studzienkę rewizyjną zlokalizowaną na granicy posesji.

Po wykonaniu instalacji należy zwrócić się do naszej spółki z informacją o przyłączeniu  celem dokonania odbioru oraz podpisania umowy o odbiór ścieków.

Zgłoszeń można dokonywać telefoniczne pod następującymi numerami telefonów:

77 466 16 87
77 466 37 10
77 407 82 70

Prosimy dokonywanie przyłączeń ze względu na konieczność uzyskania efektu ekologicznego wymaganego przez program PROW na lata 2014-2020 wspierający budowę kanalizacji dofinasowaniem.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera