• IBOK
  • BIP
  • WCAG
  • XML

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek

Obraz przestawiający loga Spółki WiK, programu PROW oraz Unii Europejskiej.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 -2020 w ramach umowy nr 00044-65150-UM0800063/19 z dnia 2020-07-06 r.
Koszty kwalifikowane projektu wynoszą 375 775,00 zł.
Wysokość dofinansowania wynosi  239 105,00 zł
Koszty projektu brutto wynoszą 462 203,25 zł.

Rozbudowa infrastruktury w miejscowości Borek, ochrona środowisk i jakości wód powierzchniowych, w tym rzeki Białynka dzięki budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. 
 

Realizacja projektu

W dniu 19.08.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek.

W dniu 30.10.2020 r. jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka ul. Kępska 10; 45-129 Opole.

W dniu 16.11.2020 r. podpisana została umowa z wykonawcą budowy kanalizacji w miejscowości Borek.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera